Нужна ли категория А3 при работе на карьерном самосвале Volvo s40 ?